Diktát č. 3: Čísla pro začátečníky / Dictation No. 3: Numbers for Beginners (A1)

Instrukce a tipy, jak psát správně diktát, naleznete ZDE

Instructions and tips on how to write a dictation correctly can be found HERE

KLÍČ KE VŠEM CVIČENÍM JE KE STAŽENÍ NA KONCI ČLÁNKU / THE KEY TO ALL THE EXERCISES CAN BE DOWNLOADED AT THE END OF THE ARTICLE.

Kdo by nemiloval čísla 🙂 Obvykle je to jedna z prvních a zároveň nejtěžších a nejdůležitějších věcí, které se v jazyce naučíme. Jejich výhodou je, že je můžeme začít okamžitě prakticky používat.

Kde všude se setkáme s čísly:

  • ceny
  • čas
  • data
  • telefonní čísla a adresy
  • návody

Dnes se seznámíme/zopakujeme si základní číslovky v různých situacích a taky řadové číslovky s důrazem na datum. Budeme hodně poslouchat a taky psát 🙂

Who wouldn’t love numbers 🙂 It is usually one of the first and at the same time the most difficult and most important things we learn in the language. Their advantage is that we can start using them immediately.

Where we usually come across numbers:

  • prices
  • time
  • data
  • phone numbers and addresses
  • instructions

Základní číslovky (Cardinal numbers)

1. Telefonní čísla (Phone numbers)

Napište telefonní číslo:

JménoTelefonní číslo
Eva Doležalová
Martin Kopeček
Dana Hlavatá
(klíč na konci článku)
Telefonní čísla

2. Adresa (Address)

Doplňte do adresy správná čísla/Fill in the numbers:

(lomeno /)

Adresa obchodu je Masarykova _______________________ Praha ____ . Bydlím na ulici Boženy Němcové ________. Naše firma sídlí na adrese Březová _________. Váš nákup přivezeme na adresu Holandská ___________. Naši kancelář najdete na ulici Poděbradská _______ Praha _______. Potřebuju taxi na Bělohorskou _________.

Klíče na konci článku

3. Čas (Time)

V češtině máme dva způsoby vyjádření času: – analogový (půl sedmé) nebo digitální (18:30). Digitální čas bude dnes procvičovat.

In Czech, we have two ways to express time: – analog (půl sedmé) or digital (18:30). Today we will practice digital time.

(7-12 = sedm až dvanáct)

Kolik je hodin? Je ______________________. Film začíná v __________________. Lekce končí v _______________. Lenka pracuje každý den ______________. Vlak jede v ____________. Setkáme se v 15:30. Restaurace má otevřeno ______________. Mám mítink v ________________. Obědvám ve ___________.

Čas

4. Ceny (Prices)

Lístek do kina stojí ___________ Kč. Kniha stojí _________ Kč. Lístky do divadla stojí _______ Kč. Kurz češtiny stojí _________ Kč. Telefon stojí ________ Kč. Letenka do Londýna stojí ________ Kč. Televize stojí ________ Kč. Mixér stojí _________ Kč. Lednička stojí ___________ Kč. Sluchátka stojí ___________ Kč. Šaty stojí ___________ Kč. Kolo stojí _________ Kč. Pračka stojí ___________ Kč.

5. Návod (Instruction)

Na přípravu dortu potřebujeme:

__________ ml (mililitrů) mléka

_________ g (gramů) hladké mouky

_________ g cukru

_________ vejce

_________ g kakaa

_________ ml vody

_________ g ořechů

_______ citron

________ g čokolády

Řadové číslovky (Ordinal numbers)

1. Nominativ – pořadí na seznamu (Nominative – the position of something on the list)

(čísla můžete psát slovy nebo číslem, v češtině je vždy za řadovou číslovkou tečka, např. první=1.)

(You can write numbers with words or a number, in Czech there is always a dot after the ordinal number, eg the first = 1.)

____________ den v práci. ________ obrázek. _________ den dovolené. ___________ den. ____________ student. ___________ syn. ____________ čaj. ______________ člověk. _______________ dům. _______________ film. _________________ sportovec. __________tenista. _________________ týden. ________________ měsíc.

2. Datum (genitiv)Date (genitive)

Měsíce

Doplňte řadové číslo/Fill in the ordinal number:

____________ března. __________ září. ____________ února. ____________ dubna. ______________ května. ___________ října. ______________ října. _____________ listopadu.

Doplňte měsíc/Fill in the month:

1. ______________. 23._________________. 31.______________. 14. _______________. 7. ________________. 11._______________. 28._________________. 19._______________.

Napište datum/Write down the date:

Klíč

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story