A2 Poslechy - test na trvalý pobyt / A2 Listening - permanent residence test 

Zde najdete poslechová cvičení ve stejném formátu jako poslechování část zkoušky na trvalý pobyt. Jedná se o úlohy:

1. Výběr obrázku z více možností

2. Výběr odpovědi z více možností

3. Přiřaďte obrázek 

4. Spojte mluvíč a aktivity

5. Zapište chybějící informace 

Here you will find listening exercises in the same format as the listening part of the permanent residence exam. These are tasks:

1. Multiple options (pictures)

2. Multiple options (words)

3. Multiple matching (pictures)

4. Multiple matching (people and activities)

5. Sentence completion

Úloha 1 / Task 1