Zářijový poslech A2 / September A2 listening

Tančíte rádi? Možná, že po tomto poslechu začnete 😉 Níže najdete poslechové cvičení v podobném formátu jako má zkouška A2 na trvalý pobyt. Je to úloha 5 (doplňování chybějících slov). Hezký poslech!

Do you like dancing? Maybe after this listening, you will start 😉 Below you will a listening exercise in a format similar to the A2 permanent residence exam. This is tasks 5 (completion of missing words). Enjoy listening!

Adresa tanečního studia:
Tramvaj číslo:
Telefonní číslo:
Kontaktní osoba:
Kdy je slavnostní otevření:
Cenu kurzu na pololetí:
Na první lekci přinést:

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story