Poslechy na občanství 

Část 1 (krátké rozhovory)

Část 2 (dlouhý rozhovor)

Část 3 (ano-ne)

Část 4 (dopisování slov)

Sada 1