Poslech na občanství: úloha 4 (dopisování slov)

Úloha 4 – dopište JEDNO chybějící slovo do každé věty. Slova musí být SPRÁVNĚ napsaná.

  1. Audio
úloha 4 audio 1

V noci na zítřek bude více ________________.

7-9 Cº bude přes na _________________.

2. Audio

úloha 4 audio 2

Výluka bude na trase linky _______________

Výluka bude probíhat z důvodu výměny _______________

3. Audio

úloha 4 audio 3

O prázdninách nebude probíhat pohybový _____________ pro děti.

Místo něho proběhnou dvě dětská _________________

KLÍČ / ANSWER KEY

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story