Zkouška na občanství: Mluvení

Ústní část zkoušky na občanství (a certifikované zkoušky B1) trvá 15-18 minut. Zkoušení jsou vždy 2 kandidáti. V části 1 a 2 se střídají, část 3 dělají společně.

1. Představení

Kandidát se krátce představí, odpovídá na doplňující otázky zkoušejícího z každodenního života….

Např. Jak vypadá vaše rodina? Jak obvykle trávíte víkend.

Seznam komunikačních situací pro úroveň B1:
1) osobní údaje, rodina a životní okolnosti,
2) dům, domácnost a nejbližší okolí,
3) životní styl, každodenní život,
4) vzdělání,
5) zaměstnání,
6) volný čas, zábava, zájmy, záliby, koníčky,
7) cestování,
8) nakupování,
9) jídlo a pití,
10) zdraví,
11) služby,
12) společenské vztahy,
13) aktuální události,
14) hledání cesty a místa,
15) počasí,
16) jazyk, učení se jazykům.

2. Obrázky

Kandidát si vybere ze dvou témat. Dle svého výběru pak dostane obrázek s otázkou a musí na toto téma mluvit. Zkoušející pak může položit doplňující otázky.

Příklad:

3. Konverzace s druhým kandidátem

Kandidáti dostanou obrázek se situací a několika pomocnými otázkami. Musí společně diskutovat a domluvit se, co udělají.

Příklad:

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story