Články autora

Veronika Rogožanová

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story
13.11. 2022

Listopadové hláskování / November spelling

Nevíte, jak správně hláskovat česká slova? Plete se vám měkké i a tvrdé y? Potřebujete to na A2 zkoušku nebo pro život? Tohle je přesně pro vás 🙂 Don’t know how to spell Czech words correctly? Do you confuse „i“ and „y“? Do you need it for the A2 exam or for life? This is exactly for you 🙂 Pro...

13.11. 2022

Listopadový poslech A1: Rozbité brýle / November A1 listening: Broken glasses

Opakování slovní zásoby spojené s opravami / Vocab review connected with various repairs: https://quizlet.com/640962872/opravna-repair-shop-flash-cards/ Prodavač: Dobrý den, co pro vás? Zákaznice: Dobrý den, chtěla bych opravit __________. Jedno sklo je rozbité. Prodavač: _____________se na to. Zákaznice: Tady jsou brýle. Prodavač: Brýle vám můžeme opravit, ale musíme objednat __________, nemáme ho tady v obchodě. Zákaznice: Aha, a kdy to bude...

13.11. 2022

Listopadový poslech A2: Nákupní horečka / November A2 listening: Shopping fever

Dneska se podíváme na úlohu dva zkoušky na trvalý pobyt. Uslyšíte 5 nahrávek o nakupování a vaším úkolem bude vybrat u každé z nich správnou odpověď. Today we will have a look at the task of two permanent residence exams. You will hear 5 recordings about shopping and your task will be to choose the correct answer for each of them. 1....

23.10. 2022

Říjnový poslech A2: Plány na víkend / October A2 listening: Weekend plans

Dneska se podíváme na úlohu 3 zkoušky na trvaly pobyt. 5 lidí vám bude vyprávět o svých plánech na víkend, vaším úkolem je k nim přiřadit správné aktivity. Pozor! Máte 5 lidí, ale 7 aktivit, dvě aktivity jsou navíc. Today we will look at task 3 of the permanent residence exam. 5 people will tell you about their plans for...

23.10. 2022

Říjnový poslech A1: Reklamace a kupujeme jízdenku/ October listening: A complaint and buying a ticket

Reklamace / A complaint Opakování slovní zásoby / vocab review: https://quizlet.com/639755373/reklamace-warranty-claim-flash-cards/ Doplňte chybějící slova / Fill in the missing words: Prodavač: Dobrý den, co si _______________? Zákazník: Dobrý den, _____________ týden jsem u vás koupil mixér, ale ten mixér nefunguje. Prodavač: Máte _________? Zákazník: Ano, tady je. Prodavač: Děkuji. Chcete mixér vyměnit za nový nebo ____________ peníze? Zákazník:...

23.10. 2022

Říjnové hláskování / October spelling

Nevíte, jak správně hláskovat česká slova? Plete se vám měkké i a tvrdé y? Potřebujete to na A2 zkoušku nebo pro život? Tohle je přesně pro vás 🙂 Don’t know how to spell Czech words correctly? Do you confuse „i“ and „y“? Do you need it for the A2 exam or for life? This is exactly for you 🙂 Pro...

6.9. 2022

Hláskování / Spelling

Nevíte, jak správně hláskovat česká slova? Plete se vám měkké i a tvrdé y? Potřebujete to na A2 zkoušku nebo pro život? Tohle je přesně pro vás 🙂 Don’t know how to spell Czech words correctly? Do you confuse „i“ and „y“? Do you need it for the A2 exam or for life? This is exactly for you 🙂 Česká...

6.9. 2022

Zářijový poslech A2 / September A2 listening

Tančíte rádi? Možná, že po tomto poslechu začnete 😉 Níže najdete poslechové cvičení v podobném formátu jako má zkouška A2 na trvalý pobyt. Je to úloha 5 (doplňování chybějících slov). Hezký poslech! Do you like dancing? Maybe after this listening, you will start 😉 Below you will a listening exercise in a format similar to the A2 permanent residence exam. This...

6.9. 2022

Zářijový poslech A1 / September A1 listening

Tentokrát se podíváme na fráze v restauraci. Před poslechem doporučuji zopakovat si slovní zásobu na toto téma: https://quizlet.com/607694115/restaurace-restaurant-flash-cards/ This time we will have a look at restaurant phrases. Before listening, I recommend a vocab review on this topic: https://quizlet.com/607694115/restaurace-restaurant-flash-cards/ V restauraci Číšník: Dobrý den, co si dáte k __________?Host: Dobrý den, dám si ______________a přineste mi, prosím, jídelní ____________.Číšník: Tady to je.Číšník:...

6.9. 2022

Diktát č. 14: Den nepřečtených knih / Dictation No. 14: The Day of unread books

Dnešní diktát vás upozorní na jeden zajímavý mezinárodní den a možná u vás něco změní. 🙂 Co budeme potřebovat: vaši oblíbenou tužku barevnou tužku na opravu papír nebo sešit telefon k přehrání diktátu asi 30 minut času 🙂 Pár typů o tom, jak psát správně diktát a jak z něho vytěžit maximum, najdete TADY  This dictation will inform about an interesting international day and maybe...