Poslech na občanství: zámek Kroměříž

Úloha 4 testu na občanství – otázky ANO-NE.

Kroměříž

V Kroměříži stál nejdříve hrad, později zámek. ANO – NE

Apolon a Marsyas je film Miloše Formana. ANO – NE

U zámku je jedna zahrada. ANO – NE

V Podzámecké zahradě najdeme architektonické stavby. ANO – NE

Knihovna je otevřená za příznivého počasí. ANO – NE

Podzámecká zahrada je otevřená celoročně. ANO – NE

KLÍČ / ANSWER KEY

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story