Dialog se zkoušejícím o třech obrázcích (Úloha 4 ústní zkoušky na trvalý pobyt) / Dialogue with the examiner about three pictures (Task 4 of the oral exam for permanent residence)

Úloha vypadá takto:

Je tam jedna otázka: Mám nového psa, jaké místo mi poradíš na procházky? A 3 obrázky. Jak vidíte obrázky nejsou moc konkrétní, což nám dává velký prostor pro improvizaci. Cílem je okomentovat se zkoušejícím všechny obrázky a vybrat pro něho to nejlepší.

That’s how the task looks like:

There is one question: I have a new dog, what place can you recommend for walks? And 3 pictures. As you can see, the pictures are not very specific, which gives us a lot of room for improvisation. The goal is to comment on all the pictures with the examiner and choose the best one for him.

SKRIPT S PŘEKLADEM TADY / SCRIPT WITH A TRANSLATION HERE

Používejte fráze jako / Use phrases such as:

Můžete jít do – You can go to …

Můžete vybrat – You can choose …

Můžete koupit – You can buy …

Já chodím často do – I often go to …

Já chodím rád(a) do – I like going to …….

Já kupuju často – I often buy …..

Chcete se přidat? – Would you like to join ….

Chcete taky? – Would you like it too?

Můžete zkusit – You can try …?

Chcete zkusit …. ? – Would you like to try…?

Myslím si, že – I think that …

Nemyslím si, že – I don’t think that

Podle mě – In my view

Podle mého názoru – In my opinion

Pokud jde o mě – As for me

Souhlasím s vámi – I agree with you

Nesouhlasím s vámi – I don’t agree with you

To zní dobře – That sound’s good

Používejte adjektiva / Use adjectives:

Hezký/krásný – nice

ošklivý – ugly

dobrý – good

špatný- bad

klidný – calm

zajímavý – interesting

nudný – boring

levný – cheap

drahý – expensive

originální – original

velký – big

malý – small

nový – new

starý – old

Nebo adverbia / or adverbs:

Je to blízko – It’s near

Je to daleko – It’s far

Je tam moc lidí – There are many people

Je tam málo lidí – There are few people

Řekněte proč / Say why:

Chodím často do parku, protože je to blízko. I often go to the park because it’s near.

Můžete jít do kina, protože v pátek je tam vždycky dobrý film. You can go to cinema because there’s always a good movie on Friday.

Srovnávejte / Compare:

Park je lepší než les – A park is better than a forest

Divadlo je lepší než kino – Theather is better than cinema

Kavárna je horší než restaurace – A café is worse than a restaurant

Ulice je nejhorší na procházku se psem – The street is the worst for walking a dog

Les je nejlepší na procházku se psem – The forest is the best for walking the dog

Jestli, že nevíte, jak funguje srovnávání, zapamatujte si alespoň / If you don’t know how comparison works, remember at least:

dobrý – lepší – nejlepší good – better – the best

špatný – horší – nejhorší bad – worse – the worst

než – than

Pokud nerozumíte, co přesně je na obrázku, nebo neznáte to slovo, nebojte se zeptat / If you don’t understand what exactly is in the picture or don’t know the word, don’t be afraid to ask:

Jak se to řekne česky? How do you say this in Czech?

Co je to? Jak se to řekne česky? What is this? How do you say it in Czech?

Pokud už jste probrali všechny obrázky, můžete konverzaci uzavřít / Once you’ve discussed all the pictures, you can close the conversation:

Myslím, že nejlepší bude ….. kino. I think the best will be ….. the cinema.

Podle mě je nejlepší park. In my opinion the park is the best.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story