Návštěva zámku / Visiting a castle

Úloha 2 části mluvení zkoušky na trvalý pobyt – dialog. Speaking task 2 of the permanent residence exam – dialogue.

průvodce – guide

vstupné – admission

prohlídka – tour

tlačítko – butto

prohlídka zámku

Pokladní: Dobrý den, prosím?

Turista: Dobrý den, chtěli bychom vidět váš zámek.

Pokladní: Kolik _______ to bude?

Turista: 3 dospělí a 4 děti.

Pokladní: Prohlídka začíná za 10 minut, ale bohužel tam jsou už jenom 2 _______ místa. Další začíná za hodinu a má ještě 12 volných míst.

Turista: Dobře, tak za hodinu. Máte rodinné ________?

Pokladní: Ano, máme stojí__________,- a je pro 2-4 dospělé a 6 dětí.

Turista: Tak já si ho vezmu.

Pokladní: Prohlídka je v češtině. Je to v pořádku nebo budete chtít audio průvodce?

Turista: V jakém jazyce je audio ___________?

Pokladní: Anglicky, ___________, francouzsky a italsky.

Turista: Výborně, moje rodina je z Itálie. Tak prosím pro všechny.

Pokladní: Tady jsou vstupenky a tady průvodce. Zmáčknete červené _________ a začne hrát první audio. Na konci ho jenom vypnete zase červeným tlačítkem.

Turista: Děkuji. A kde začíná _________?

Pokladní: Průvodce vás bude čekat ve 14 hodin tady vpravo u fontány.

Turista: Děkuju. Na shledanou.

Pokladní: Hezkou prohlídku. Na shledanou.

KLÍČ / ANSWER KEY

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story