Souhlas se zpracováním osobních údajů

Abych Vás mohla kontaktovat za účelem dalších novinek z tématu Čeština pro cizince, budu já (Veronika Rogožanová, Labská 23, Brno 62500, IČ 02675862) v souladu s mými zásadami ochrany osobních údajů zpracovávat vaše jméno a e-mailovou adresu.

S Vašimi osobními údaji budu nakládat zodpovědně v souladu s platnou českou legislativou a budu je zpracovávat po dobu, kdy budu nabízet mé služby.

Svůj souhlas mi poskytujete dobrovolně; můžete ho kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě. Máte právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám. Pokud máte pochybnosti o tom, zda Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mě požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně i kompletní výmaz těchto údajů.

Consent to the processing of personal data 

In order to be able to contact you for further news on the topic of Czech for foreigners, I (Veronika Rogožanová, Labská 23, Brno 62500, IČ 02675862) will process your name and e-mail address in accordance with my privacy policy. 

I will handle your personal data responsibly in accordance with the valid Czech legislation and I will process them for as long as I offer my services.You give me your consent voluntarily; you can revoke it at any time via the unsubscribe link provided in each message you receive. You have the right to access and correct the data I process. If you have doubts about whether I process your data in accordance with the law, you can ask me for an explanation or to correct the faulty condition, in particular to request blocking, repair, addition or disposal of personal data, or complete deletion of this data.

You give me your consent voluntarily; you can revoke it at any time via the unsubscribe link provided in each message you send. You have the right to access and correct the data I process. If you have doubts about whether I process your data in accordance with the law, you can ask me for an explanation or to correct the faulty condition, in particular to request blocking, repair, addition or disposal of personal data, or complete deletion of this data.