Zapomenutá platba / Forgotten payment

V plynárně / In the gasworks

Úřednice: Dobrý den, co potřebujete, prosím?

Zákazník: Dobrý den, zapomněl jsem zaplatit účet za __________ za minulý měsíc.

Úřednice: Jak se _____________? A jaká je vaše adresa?

Zákazník: František Novák. Mikulecká ___________, Praha 4.

Úřednice: Ano, už to vidím, máte u nás _____________ na plyn a vidím, že poslední faktura není zaplacená.

Zákazník: Můžu to zaplatit na místě a kartou? A je tam nějaká ____________?

Úřednice: Ano, můžete. Je to__________,-, a protože jste přišel, je to bez pokuty.

Zákazník: Můžu dostat _____________?

Úřednice: Tady máte účet. Máte platební __________?

Zákazník: Ano, mám je někde doma.

Úřednice: Tady je naše číslo účtu, __________banky a variabilní symbol – to je vaše číslo smlouvy.

Zákazník: Dobře, děkuji. A kolikátého musím plyn zaplatit?

Úřednice: Nejpozději __________každý měsíc.

Zákazník: Dobře, děkuji. Příští měsíc to zaplatím z _________.

Úřednice: Děkuju. Na shledanou

Zákazník: Na shledanou.

Zapomenutá platba

Klíč / Answer key

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story