Poslech na občanství: Úloha 1 (3 krátké konverzace)

Pro každou konverzaci vyberte jednu správnou odpověď pro každou otázku.

1. Audio

Úloha 1 audio 1

Pro kolik osob chce pan Novák dovolenou?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 6

Jakou formu nabídky si vybral pan Novák?

a) email

b) návštěva kanceláře

c) telefon

d) papírový katalog

2. Audio

Úloha 1Audio 2

Kdo má narozeniny?

a) Věra

b) Pavel

c) Zdeňka

d) Alena

Kdy bude oslava narozenin?

a) 2. července

b) 30. června

c) 28. června

d) v pátek

3. Audio

Úloha 1 Audio 3

Co jede o víkendu z Hodonína do Olomouce?

a) přímý vlak

b) přímý autobus

c) autobus s přestupem

d) autobus se dvěma přestupy

V kolik hodin bude cestovat paní Špačková?

a) ve 12

b) v 9

c) v 9:30

d) v 13:30

KLÍČ / ANSWER KEY

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story