Poslech na občanství: úloha 4 (dopisování slov)

Úloha 4 – dopište JEDNO chybějící slovo do každé věty. Slova musí být SPRÁVNĚ napsaná.

  1. Audio
Úloha 4 audio 1

Festival se jmenuje Měsíc autorského _____________.

Na festivalu se představí 35 tuzemských i zahraničních _____________.

2. Audio

Úloha 4 audio 2

15. května bude probíhat rekonstrukce _____________.

Nepoteče proto _______________ voda.

3. Audio

Úloha 4 audio 3

Sleva 20 % platí na ______________ vody.

Zákazníci mohou nakoupit dárky pro své _______________.

KLÍČ / ANSWER KEY

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story