Doprava / Transport

Úloha 2 poslechu zkoušky na trvalý pobyt. Task 2 of the permanent residence exam.

  1. Na nádraží
Na nádraží

Vlak je v:

a) Olomouc

b) Brno

c) Moravský Písek

Vlak přijede na nástupiště:

a) 815

b) 2

c) 3

2. Na tramvajové zastávce

Na tramvajové zastávce

Výluka linky:

a) 8

b) 5

c) 30

Výluka končí:

a) 5. března

b) 31. srpna

c) 1. července

3. Na ulici

Na ulici

Do nemocnice jede tramvaj:

a) 1

b) 2

c) 5

Kolik je to zastávek z Mendlova náměstí?

a) 6

b) 5

c) 2

4. Prodej jízdenek

Prodej jízdenek

Cestující jede do:

a) Nezamyslice

b) Přerov

c) Šumperk

Jak dlouho jede vlak?

a) 17:20

b) 18:30

c) 2:45

5. Na zastávce

Na zastávce

Cestující hledá:

a) zastávku

b) lékárnu

c) supermarket

Jaké je číslo autobusu:

a) 412

b) 200

c) 50

Klíč / Answer key

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story