Dubnový poslech A2 / A2 April listening

Dneska budeme trénovat část 2 zkoušky na trvalý pobyt – výběr z více možností.

Today we will practice task 2 of A2 Permanent residence exam – multiple choice.

1.Paní Jandáková telefonuje s:

a) kamarádem

b) instalatérem

c) malířem

d) makléřem

2.Co bude dělat Honza o víkendu:

a) pracovat na zahradě

b) půjde do kina

c) bude hrát karty

d) bude hrát volejbal

3.Cestující jede do:

a) Ostravy

b) Jihlavy

c) Březové

d) Olomouce

4.Pan Přikryl:

a) objednává dovolenou

b) domlouvá si schůzku na úřadě

c) domlouvá oslavu narozenin

d) objednává se k zubaři

5.Pan Kadeřábek musí přinést:

a) slevu

b) pas

c) manželku

d) dovolenou

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story