Červnový poslech A2: dovolená / June A2 listening: vacation

Už máte naplánovanou dovolenou? Pokud ještě ne, můžete se inspirovat novým poslechem nebo si dát poslední trénink než na dovolenou vyrazíte. Níže najdete dvě poslechová cvičení v podobném formátu jako má zkouška A2 na trvalý pobyt. Jsou to úlohy 3 (přiřazování) a 5 (doplňování chybějících slov). Hezký poslech!

Have you already planned your vacation? If not yet, you can be inspired by new listening or do the last exam practice before you go on vacation. Below you will find two listening exercises in a format similar to the A2 permanent residence exam. These are tasks 3 (multiple matching) and 5 (completion of missing words). Enjoy listening!

  1. Úloha 1: Přiřaďte dovolenou k jednotlivým osobám. Máte 5 osob, ale 7 dovolených. 2 dovolené nepoužijete. / Task 1: Match the vacation with the speakers. There are 5 speakers and 7 types of vacation, 2 of them won’t be used.

1.Pavel
2.Eliška
3.Lucie
4.Tomáš
5.Dan

  • a) výlet za architekturou
  • b) výlet na hory
  • c) exotický ostrov
  • d) dovolená v Itálii
  • e) rekonstrukce bytu
  • f) učit se na zkoušky
  • g) plavba do Řecka

Pavel

Eliška

Lucie

Tomáš

Dan

Úloha 2/ Task 2: Vzkaz (Message)

Doplňte chybějící slova / Complete the missing words:

Ve čtvrtek Helena vyzvedne:
Datum odjezdu:
Kam pojedou:
Jak dlouho trvá cesta:
Pan Franěk má telefonní číslo:
Jak daleko je akvapark:
Kolik stojí masáž:
Helena nesmí zapomenout:

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story