Základní česká slovesa (nejen) pro zkoušku A2 (trvalý pobyt) přítomný čas

 

Basic Czech verbs (not only) for A2 exam (permanent residence) present tense

Chystáte se na zkoušku A2 nebo se začínáte učit česky? 

Are you going to take the A2 exam or are you starting to learn Czech?

Pomůže Vám můj e-book zdarma! 
My free e-book will help you!

E-book pro: 

  • ♦ ty, kteří se připravují na zkoušku A2
  • začátečníky, kteří se chtějí naučit základní česká slovesa (bez zkoušky)
  • více pokročilé studenty, kteří si chtějí slovesa zopakovat

Bonusy:

  1. Workbook 
  2. Nahrávky (časování a praktická cvičení)

This e-book can:

assist in preparing for the A2 exam, it can also be useful for:

beginners who want to learn basic Czech verbs (without exam)

 more advanced students who want to revise verbs

Bonus materials:

  1. Workbook
  2. Recordings (conjugation and practical exercises)