Orientace ve městě – poslech A1 / Orientation in the city – A1 listening

Dnes si zopakujeme směry a místa ve městě.

Today we’ll review some directions and places in the city.

Slovní zásoba/vocabulary: https://quizlet.com/607724309/orientace-ve-meste-orientantion-in-the-city-flash-cards/

Turista: Dobrý den, prosím vás, kde je tady ______________________?

Chodec: Dobrý den. Banka je________________.

Turista: A jak daleko?

Chodec: V centru, to je ________ minut pěšky. Musíte jít _____________ na nádraží a pak doprava. Banka je na náměstí ____________ pošty.

Turista: A můžu jet ________________?

Chodec: Ano, můžete. Autobusová zastávka je tady ____________.

Turista: Kolik je to zastávek?

Chodec: 3. Vystoupíte na zastávce ____________Svobody.

Turista: A kde můžu koupit ___________?

Chodec: Na zastávce je automat. Nebo si můžete koupit lístek v ____________.

Turista: A kolik to stojí?

Chodec: To nevím. Myslím, že _______ nebo _________ Kč.

Turista: Dobře, děkuju vám. Na shledanou.

Chodec: Na shledanou.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story