Ztracená peněženka / The Lost Wallet

Stejný rozhovor je možné použít také v situaci „ztracené doklady“.

The same interview can also be used in the „lost documents“ situation.

Doplňte chybějící slova / Fill in the missing words:

Policista (úředník): Dobrý den, co potřebujete?

Paní: Dobrý den, potřebuju pomoct, _________________ jsem peněženku.

Policista: Dobře, posaďte se, __________________ formulář.

Paní: Děkuju.

Policista: Jak ________________ vaše peněženka?

Paní: Je malá červená s monogramem MM.

Policista: Co jste v ní měla?

Paní: _____________ zdravotní pojišťovny, průkazku do knihovny a asi __________ Kč.

Policista: Kdy jste peněženku ztratila?

Paní: Dneska ráno kolem 8., cestou do _____________.

Policista: A víte, kde to asi bylo?

Paní: _____________ Nádražní, kde bydlím, a Náměstím republiky.

Policista: Poprosím vás ještě vaše kontaktní _______________ a pokud peněženku někdo najde, zavoláme vám.

Paní: Jana Brytová, Nádraží 56. Telefon: _________________

Policista: Tady vás ještě poprosím ____________ a bude to všechno.

Paní: Děkuju. Na shledanou.

Policista: Na shledanou.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story