Listopadový poslech A1: Rozbité brýle / November A1 listening: Broken glasses

Opakování slovní zásoby spojené s opravami / Vocab review connected with various repairs:

https://quizlet.com/640962872/opravna-repair-shop-flash-cards/

Prodavač: Dobrý den, co pro vás?

Zákaznice: Dobrý den, chtěla bych opravit __________. Jedno sklo je rozbité.

Prodavač: _____________se na to.

Zákaznice: Tady jsou brýle.

Prodavač: Brýle vám můžeme opravit, ale musíme objednat __________, nemáme ho tady v obchodě.

Zákaznice: Aha, a kdy to bude _____________?

Prodavač: Za ___________.

Zákaznice: To je škoda, protože brýle potřebuju každý den, ale ___________.

Prodavač: Řekněte mi, prosím, vaše jméno a ___________ a taky telefonní číslo. Když budou brýle hotové ___________, zavoláme vám.

Zákaznice: Marie Hlaváčková, telefon 734 982 109. Kolik to bude _________?

Prodavač: 1500 Kč. Budu potřebovat 500 Kč _____________.

Zákaznice: Můžu platit ____________?

Prodavač: Ano, tady je ___________.

Zákaznice: Děkuju.

Prodavač: Taky děkuju. Na shledanou.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story