Diktát č. 4: Čísla pro pokročilé / Dictation No. 4: Numbers for advanced students (B1+)

Minule jste mi psali, že opakování čísel bylo super a jestli neplánuju podobný článek i pro prokročilejší studenty. A tady je! 🙂 Pokud jste začátečníci nebo chcete začít od základů, doporučuji začít Diktátem č. 3

Dnes se podíváme na:

 • data (druhý způsob čtení)
 • zlomky
 • desetinná čísla
 • druhová čísla
 • „názvy čísel“
 • základní čísla (jak je možná neznáte :-))

Last time you wrote me that revising numbers was great and if I don’t plan a similar article for more advanced students. And here it is! 🙂 If you are a beginner or want to start from the basics, I recommend starting with Diktát č. 3

Today we will take a look at:

 • data (another way of reading)
 • fractions
 • decimal numbers
 • „plural numbers“
 • „numbers as nouns“
 • cardinal numbers (as you may not know them 🙂

1. Data

V češtině můžeme číst datum dvěma způsoby / In Czech, we can read the date in two ways:

 1. Měsíc slovy (Month in words)- 2. ledna, 16. května…
 2. Měsíc číslem (Month in numbers) – 2.1., 16.5. …
 1. Měsíc slovy najdete v/Month in words you can find in Diktát č. 3
 2. Měsíc číslem/Month in numbers:

První část bude u obou způsobů stejná. / The first part will be the same in both ways:

Ve druhé části budeme potřebovat řadovou číslovku v nominativu / In the second part we will need an ordinal number in the nominative:

10.1. = desátého první, 25. 6. = dvacátého pátého šestý, 31.10. = třicátého prvního desátý

Napište datum/Write down the date:

2. Zlomky (Fractions)

Pozor!

Všimněte si, že po číslech 2, 3, 4 je genitiv singuláru a po číslech 5 a víc genitiv plurálu / Note that after the numbers 2, 3, 4 there is the genitive of the singular and after the numbers 5 and more the genitive of the plural.

Napište zlomky:

________________ lidí, ______________ studentů, ______________ vody, _______________ zaměstnanců, ______________ chleba, ________________ sekundy, __________________ másla, _________________ objemu, __________________ zaměstnanců, __________________ dětí, __________________ produktů.

3. Desetinná čísla (Decimal numbers)

Zapište čísla:

_______________ sekundy, __________________ gramu, _________________ litru, _________________ kila,_______________ tuny, ________________ sekundy, ___________________ kilometru, __________________ metru, _____________________centimetru, ___________________ kila.

4. Druhové číslovky („plural numbers“)

Druhové číslovky používáme pro slova, která jsou vždy v plurálu nebo páru, např. kalhoty, boty, brýle, prázdniny. Koupím si dvoje boty. Babička má troje brýle.

We use „plural numerals“ for words that are always in a plural or pair, e.g. kalhoty, boty, brýle, prázdniny (trousers, shoes, glasses, holiday). Koupím si dvoje boty. (I will buy two pairs of shoes). Babička má troje brýle. (My grandmother has three pairs of glasses).

Napište čísla:

Na dovolenou mám ___________ plavky. Michal si koupil _____________ kalhoty. Potřebujeme pro děti ___________ šortky. V březnu budou ________________ prázdniny. Na celý týden potřebuju _____________ ponožky. Ve třídě máme _______________ nůžky. Orchestr koupil ________________ housle. Eva má ______________ sluneční brýle. Dědeček dostal k Vánocům ________________ trenýrky.

5. Názvy čísel („numbers as nouns“)

Tato čísla používáme často pro názvy dopravních prostředků nebo věcí, které jsou identifikované číslem. Např. Pojedeš dvanáctkou (tramvají číslo 12). Budu se dívat na Jedničku (stanici ČT 1). Všechna tato čísla se skloňují jako podstatná jména rodu ženského (jednička – bez jedničky – k jedničce atd.)

We often use these numbers for the names of the means of transport or things that are identified by the number. E.g. Pojedeš 12? You will take twelve (tram number 12). Budu se dívat na Jedničku. I will watch One (Channel 1). All these numbers are conjugated as feminine nouns (jednička – bez jedničky – k jedničce atd.)

Napište čísla:

Do práce jezdím _______________. Můžeš to napsat _______________? Budeme se večer dívat na _______________? Na nádraží jezdí _________________. Potřebuju tužku _________________. Co radši piješ _______________ nebo __________________? Babička slavila _____________________. Dneska jsem dostala ve škole ______________________. Bolí ho __________________________.

6. Základní číslovky (jak je možná neznáte). Cardinal numbers (as you may not know them)

Tato forma číslovek se může používat místo klasických základních číslovek, je ale méně častá. I přesto ji můžete slyšet hlavně v mluvené formě. A jak jste možná někteří poznali tyto formy pocházejí z němčiny.

This form of numbers can be used instead of the classic cardinal numerals, but is less common. Although you can hear it mainly in spoken form. And as some of you may have known, these forms come from German.

Napište číslovky:

Babička má ______________________. Autobus jede ve __________________. Koupila __________________ rohlíků. Ve třídě je ____________________ dětí. Milanovi _______________________. V domě bydlí _____________________ lidí, to je _________________rodin. Dědečkovi je ______________________.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story