Diktát č. 7: Na poště/Dictation No.7: At the post office (A1/A2)

V dnešním diktátu si procvičíme slovní zásobu na téma pošta. Cvičení jsou určena hlavně pro studenty s úrovní A1/A2, kteří budou doplňovat chybějící slova. Pokročilí studenti si mohou tato cvičení napsat jako diktát.

In today’s dictation, we will practice vocabulary on the topic of post office. Exercises are intended mainly for students with level A1 / A2, who will complete the missing words. Advanced students can write these exercises as a dictation.

Na úvod krátké opakování slovní zásoby:

Brief review of vocabulary at the beginning:

 • dopis – a letter
 • doporučený dopis – a registered letter
 • obyčejný dopis – an ordinary letter
 • poslat – to send
 • balík – a parcel
 • zásilka – a postal item
 • vyzvednout – to pick up
 • podací lístek – a posting form
 • známka – a stamp
 • obálka – an envelope
 • krabice -a box
 • zvážit – to weigh
 • pohlednice/pohled – a postcard
 • doručit – to deliver
 • podpis – signature

Doporučuji procvičování slovíček taky na Quizletu/I also recommend practicing vocabulary on Quizlet: https://quizlet.com/611942363/posta-post-office-flash-cards/

 1. Vážený zákazníku,

vaše zásilka byla právě ___________________ na poštu Brno 20. _____________________ si ji můžete po-pá 8-18, so 8-12.

Cvičení 1

2. Zákazník: Dobrý den, chtěl bych poslat ______________ a potřebuji krabici.

Úřednice: Dobrý den. ______________ jsou tady. Jakou chcete?

Zákazník: Chtěl bych velkou krabici.

Úřednice: Tady je.

Úřednice: Chcete poslat doporučený nebo _______________ balík?

Zákazník: ________________ do Plzně.

Úřednice: Musíte vyplnit podací lístek a já vám potom balík ______________

Zákazník: Tady je ____________________________. Kolik to stojí?

Úřednice: To je 146 Kč za balík a ___________ Kč za krabici. Dohromady 175 Kč.

Zákazník: Kartou prosím.

Cvičení 2

3. Zákaznice: Dobrý den, chtěla bych ________________ k narozeninám.

Úřednice: Tady jsou pohlednice, můžete si vybrat.

Zákaznice: Vezmu si tu napravo. A chtěla bych ještě ____________ za 16,-.

Úřednice: Známku za 16,- nemáme. Můžete mít za 18,-.

Zákaznice: Dobře, vezmu si ji.

Úřednice: Bude to _________ Kč.

Cvičení 3

4. Zákazník: Dobrý den, mám tady ________________ dopis.

Úřednice: Dobrý den, váš občanský _____________, prosím.

Zákazník: Tady je.

Úřednice: Tady váš ______________, prosím.

Zákazník: Tady dole?

Úřednice: Ano.

Cvičení 4
Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story