Hláskování / Spelling

Nevíte, jak správně hláskovat česká slova? Plete se vám měkké i a tvrdé y? Potřebujete to na A2 zkoušku nebo pro život? Tohle je přesně pro vás 🙂

Don’t know how to spell Czech words correctly? Do you confuse „i“ and „y“? Do you need it for the A2 exam or for life? This is exactly for you 🙂

Česká abeceda s audiem ke stažení zde:

Download Czech alphabet with audio here:

abeceda

Specifika hláskování / Spelling specifics:

Samohlásky s čárkou čteme jako dlouhé a (á), dlouhé e (é), dlouhé o (ó)…

Vowels with an accent are read as long a (á), long e (é), long o (ó)…

Samohlásky bez čárky čteme jako krátké a (a), krátké e (e), krátké o (o)…

Vowels without an accent are read as short a (a), short e (e), short o (o)…

i = krátké měkké i (short soft i)

í = dlouhé měkké i (long soft i)

y = krátké tvrdé y (short hard y)

ý = dlouhé tvrdé y (long hard y)

ú = dlouhé u s čárkou (long u with an accent)

ů = dlouhé u s kroužkem (long u with a ring)

ě = vyslovujeme je (is pronounced „je“)

Dnešní cvičení/ Today’s exercise:

Hláskování/Spelling
Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story