Půjčovna oděvů / Clothing rental shop

Slovní zásoba na téma půjčovna oděvů tady / Clothing rental shop vocab here.

Prodavač: Dobrý den, prosím?

Zákazník: Dobrý den, jdu na svatbu a potřebuju půjčit ______________.

Prodavač: Jakou máte velikost?

Zákazník: ___________

Prodavač: Ve velikosti _____________máme tyto obleky. Jakou barvu chcete?

Zákazník: Chtěl bych ___________oblek.

Prodavač: Tady máme dva modré obleky. Chcete si je zkusit?

Zákazník: Ano, kde jsou _____________?

Prodavač: Tady vpravo.

Zákazník: Vezmu si tento oblek. Kolik stojí __________?

Prodavač: _____________ Na kolik dní ho potřebujete?

Zákazník: Na __________ dny, od pátku do neděle.

Prodavač: Dobře, to bude ______________ Kč. Hotově nebo kartou?

Zákazník: Kartou.

Prodavač: Ještě potřebujete vyplnit tento formulář a _____________ tady.

Zákazník: Tady to je. Oblek vrátím v ___________ ráno.

Prodavač: V pořádku. Děkujeme.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story