Banka: Ztracená karta / Bank: The lost card

Slovní zásoba na téma banka tady / Bank vocab here:

Úředník: Dobrý den, co potřebujete?

Klient: Dobrý den, ztratila jsem kartu a potřebuju ji ________________

Úředník: Máte občanský ____________ nebo pas?

Klient: Ano, tady je občanský průkaz.

Úředník: ______________ jsem zablokoval. Budete potřebovat novou kartu?

Klient: Ano, budu.

Úředník: Chcete si kartu _______________ u nás nebo poslat poštou?

Klient: Poslat poštou, prosím.

Úředník: Dobře, jaká je vaše adresa?

Klient: Hudcova 15, Brno _____________.

Úředník: A ještě musíte zaplatit poplatek ___________ Kč.

Klient: Dobře. Kdy bude karta _____________?

Úředník: Za týden. Můžu pro vás udělat ještě ___________?

Klient: Ne, děkuji, to je všechno.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story