Čistírna / Dry cleaner’s

Slovní zásoba na téma čistírna tady / Dry cleaner’s vocab here.

Prodavač: Dobrý den, prosím?

Zákaznice: Dobrý den, chtěla bych ______________ bundu.

Prodavač: Jaký je to _____________?

Zákaznice: Polyester.

Prodavač: To můžeme vyčistit. Jak _____________ to potřebujete? Máme expres do 2 hodin nebo standard do 3 dnů.

Zákaznice: ____________ stačí. Kolik to stojí?

Prodavač: _________________,- Hotově nebo kartou?

Zákaznice: Kartou.

Prodavač: Budu potřebovat vaše jméno a telefonní číslo.

Zákaznice: Jana Dvořáková _______________

Prodavač: Až bude bunda hotová, pošleme vám SMS. Tady je váš ____________a účet.

Zákaznice: Děkuju a na shledanou.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story