Diktát č. 5: Čísla pro A1/A2 Dictation No. 5: Numbers for A1/A2

V dnešním diktátu si vyzkoušíte identifikovat číslovky v kontextu. Mám pro vás čtyři situace:

  • představení
  • supermarket
  • změny v dopravě
  • životopis

Úplným začátečníkům doporučuji Diktát č. 3: Základní číslovky, kde najdete tabulky a jednodušší poslechy. Kdo už tato cvičení trénoval, může se pustit do nových a trochu obtížnějších poslechů.

In today’s dictation, you will try to identify numbers in context. I have four situations for you:

  • introduction
  • supermarket
  • changes in transportation
  • CV

For complete beginners, I recommend Dictation No. 3: Basic Numbers, where you can find all tables and easier listening. Those, who have already practiced these exercises, can try this new and a little more difficult listening.

Karel a jeho rodina

To je Karel Dvořák. Má __________ let. Narodil se ___________________________________. Karel má _______ sestry. Starší sestra se jmenuje Lenka a má _____________ let. Mladší sestra se jmenuje Katka a má ____________ let.

Karel bydlí v Plzni na ulici Máchalova __________________. Plzeň má PSČ ___________________. Od roku ______________ pracuje Karel jako konstruktér ve firmě Lomax. Karlova maminka se jmenuje Zdeňka, je učitelka a má _______________ let. Karlův tatínek se jmenuje David, je účetní a má _____________ let. Karel má taky dědečka, který se narodil v roce _____________.

Karel

V supermarketu

Vážení zákazníci, vítáme vás v supermarketu Bonus a představujeme vám naši speciální nabídku:

Kuře chlazené ___________.

Jablka červená _______ za _____ kg.

Mléčná čokoláda ____________

Dámské bavlněné tričko ___________

Rychlovarná konvice _____________

Kávovar Phillips ______________

Přejeme vám hezký den a příjemný nákup.

Supermarket

Změny v dopravě

Vážení cestující,

upozorňujeme vás na výluku v dopravě od ___________ do ________________.

Výluka začne v pondělí v _____ hodin ráno a skončí v neděli ve _______ hodin.

Tramvaj číslo ________ pojede pouze do stanice Horní, odkud dále bude pokračovat autobus ______ a ______.

Trolejbus číslo _______ také nepojede a bude nahrazen autobusem číslo __________.

Děkujeme za pochopení.

Změny v dopravě

Životopis

( – = AŽ)

Adéla Moravcová

Datum narození: ___________________

Základní škola: ________________

Vysoká škola ekonomická: _________________

Obchodní akademie: ______________

Zahraniční stáž v Londýně: ____________________

Československá obchodní banka: __________________________

CV

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story