Diktát č. 6: Skloňování číslovek/ Dictation No.6: Declension of numbers (B1+ level)

A jdeme do finále! 🙂 Prošli jsme čísla od začátku až do konce a dneska se dostáváme asi k tomu nejtěžšímu, a to je:

  • skloňování číslovek
  • hodiny

Tato cvičení doporučuji opravdu jenom pro pokročilé studenty od úrovni B1, pro nižší úrovně by to bylo těžké a matoucí.

Tip: Jelikož to určitě není vaše první setkání se skloňováním číslovek, zkuste si nejdříve doplnit správné tvary. (Pomůžou vám v tom tabulky). A pak si zkuste cvičení zkontrolovat poslechem. Vysoce pokročilí studenti si mohou všechna cvičení napsat jako diktát.

And we’re going to the finals! 🙂 We went through the numbers from the beginning to the end and today we get to the hardest, and that is:

  • declension of numbers
  • time

I really recommend these exercises only for advanced students from level B1, for lower levels it would be difficult and confusing.

Tip: Since this is definitely not your first encounter with declension of numbers, try to fill in the correct forms first. (Tables will help you with that). And then try to check the exercise by listening. Highly advanced students can write all exercises as a dictation.

Skloňování číslovek (Declention of numbers)

1. Jeden, jedna, jedno (singulár) jedny (plurál)

Odpoledne jdu k ______________ ženě. Máme tady problém s ______________ autem. Šel do hospody jenom na _______________ pivo. Mluvili jsme o __________________ ženě a ________________ muži. Zamilovala se do ______________ herce. Pro __________________ člověka je to hodně práce. U__________________ lékařky bylo málo pacientů. Mluvili jsme s ___________ kamarádkou a _________________ sousedem. Koupíš mi _______________ růži? Pacienti chodili do ordinace po _______________.

Formy jsou stejné pro všechny rody kromě akuzativu. The forms are same for all gendres, only accusative is different.

Musím si koupit _______________ náhradní brýle na čtení. O __________________ sousedech se v našem domě mluví často. ____________________ auta zaparkovala na ulici, druhá na parkovišti. K _______________ kalhotám se ta košile hodí. Za _______________ banány zaplatil 30 Kč, za druhé 40. Lenka má s sebou jen _______________ boty. Do ________________ šatů se ještě vejdu, ale druhé už jsou mi malé. Odpoledne k nám přijdou ______________________ kamarádi.

2. Dva, dvě

Formy jsou stejné pro všechny rody kromě akuzativu. The forms are same for all gendres, only accusative is different.

Na ulici jsem viděla ___________ ženy. Pes patřil jedné z těch _____________ žen. Těch _______________ mužů si nikdo nevšímal. Zítra se půjdeme podívat na ___________ auta. Ve ________________ knihách byla chyba. U ______________ studentů nastal problém. Dám si salát se _________________ rohlíky. ________________ kamarádkám jsme koupili dárek k narozeninám. Se _________________ dětmi se nám dobře pracovalo. Boty vám opravíme do _______________ dnů.

3. Tři, čtyři, pět

3,4 a 5 mají stejné formy pro všechny rody. Numbers 3, 4 and 5 have same forms for all genders.

Přijel před ________________ (4) hodinami. Brýle vám opravíme do _______________ (3) dnů. Slevu dali __________________ (5) lidem. K __________________(5) hruškám si koupil ještě ______________(4) banány. Od ______________(3) do (4) _______________ hodin bude zavřeno. Přišel na návštěvu se ______________________(3) kolegy. Bez _________________(4) studentů nemůžeme začít. Ve ______________(3) případech jsi odpověděl špatně. Dcera si hraje na hřišti s _________________(5) dětmi.

Hodiny

  1. ____________________________ 2. ____________________________ 3______________________________ 4. ___________________________5.________________________ 6._____________________________ 7.________________________

____________________________ 2. ____________________________ 3______________________________ 4. ___________________________5.________________________ 6._____________________________ 7.________________________ 8.________________________ 9.___________________________ 10. ___________________________

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story