Diktát č. 8: Šťastný nový rok / Dictation No. 8: Happy New Year (B1)

Šťastný nový rok! Znáte nějaký lepší způsob zahájení nového roku než novoroční diktát? 😉 Já určitě ne, a proto pro vás jeden diktát s novoroční tematikou mám! Diktát je vhodný pro úroveň B1 a výše. Nižší pokročilosti si ho můžou zkusit taky, ale myslím, že to pro ně bude dost těžké.

Co budeme potřebovat:

  • vaši oblíbenou tužku
  • barevnou tužku na opravu
  • papír nebo sešit
  • telefon k přehrání diktátu
  • asi 30 minut času 🙂

Pár typů o tom, jak psát správně diktát a jak z něho vytěžit maximum, najdete TADY

Happy New Year! Do you know of a better way to start the new year than a New Year’s dictation? 😉 Certainly not me, and that’s why I have a New Year’s theme dictation for you! Dictation is suitable for level B1 and higher. Lower levels can try it too, but I think it will be quite difficult for them.

Here’s what you’ll need:

  • Your favorite pen
  • A coloured pencil for correcting
  • Something to write on
  • Phone or computer to play recording
  • About 30 minutes of your time 😊

HERE are a few tips on how to write a dictation and how to get the most out of it

Tady je dnešní diktát / Here’s today’s dictation:

Nyní si stáhněte klíč k diktátu / Now download the key to the dictation:
Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story