Diktát č. 9: Lásky ze školních lavic / Dictation No.9: High school sweethearts

Jaké jiné téma by měl mít únorový diktát než láska. 😉 Dneska se vrátíme zpátky na střední školu a podíváme se na sv. Valentýna, jak ho možná neznáte.

Co budeme potřebovat:

  • vaši oblíbenou tužku
  • barevnou tužku na opravu
  • papír nebo sešit
  • telefon k přehrání diktátu
  • asi 30 minut času 🙂

Pár typů o tom, jak psát správně diktát a jak z něho vytěžit maximum, najdete TADY

What other theme should February dictation have than love. 😉 Today we will go back to high school and look at St. Valentine as you may not know him.

Here’s what you’ll need:

  • Your favorite pen
  • A coloured pencil for correcting
  • Something to write on
  • Phone or computer to play recording
  • About 30 minutes of your time 😊

HERE are a few tips on how to write a dictation and how to get the most out of it

Tady je dnešní diktát / Here’s today’s dictation:

Nyní si stáhněte klíč k diktátu / Now download the key to the dictation:

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story