H nebo CH?

(for English scroll down)

V tomto článku bych vám chtěla postupně představit písmena, která se někdy při studiu češtiny mohou jevit jako stejná, avšak stejná nejsou. V některých případech totiž může vést záměna písmena při psaní či konverzaci ke změně významu slova. (Např. moc (power) x moč (urine) 🙂

Dnes se podíváme na rozdíl mezi H a CH

Často se stává, že nám tyto dvě hlásky připadají stejné. Opak je ale pravdou. Poslechněte si nejdříve krátké cvičení:

H na začátku slova:

had Hana hlava Honza houba hezký hrozný hrad hned

CH na začátku slova:

Cheb chudý chleba chuť chyba chrabrý chlup chata

H uprostřed slova:

pohled výloha obloha pohyb noha dohoda pohroma

CH uprostřed slova:

pochopit ochutnat hluchý plocha pochybovat

H na konci slova jako neznělá:

vyslovujeme stejně jako ch

břeh vrah druh sníh roh Bůh dluh pruh

Ch na konci slova:

poslech strach dech prach sluch o ženách, lidech, mužích, domech, autech, ulicích…

Jak vidíte na konci slova dochází k tomu, že H se stává neznělou hláskou a vyslovuje se stejně jako CH. Na ostatních místech ve slově je ale důležité dodržovat rozdíl ve výslovnosti, protože může dojít ke změně významu:

HODÍ se ti to ve čtvrtek? X  Jana CHODÍ každé pondělí do kina.

Mám HLAD. X  Nesnáším CHLAD.

Bohužel neexistuje žádné pravidlo, podle kterého bychom bezpečně poznali, kde je v psané formě na konci slova H nebo CH. To se naučím osvojováním nových slov, časem a hlavně praxí. Existuje ale jeden případ, kde je na konci slova vždycky CH, a to je lokativ plurálu (o ženách, lidech, mužích, domech, autech, ulicích…)

A teď to zkusme uvést do praxe, čeká nás poslechové cvičení 🙂

Cvičení:

H/ch

Poslou__ám __udbu.

__ledám __leba.

Dobrou __uť.

Velká __yba.

Musím z__ubnout.

Vý__ra ve __ře.

__ápeš __o?

Mám stra__!

Dlou__ý po__led.

Mám __lad.

Přijdu __ned.

__ubený _ad.

__ladný led.

Pře__led gramatiky.

Dra__é __račky.

Ne__at __ádku.

První sní__.

Nový dru__ po__ybu.

Zde si můžete stáhnout pracovní list H nebo Ch PL

A zde klíč:

„H“ versus „CH“

In this series of articles, I would like to gradually introduce letters that can sometimes seem the same when studying Czech, even though they are not. In some cases, swapping a letter as you type or have a conversation can change the meaning of a word.  For example: „moc“ (power) versus „moč“ (urine). As you can see this could come off a bit strange if you utilized the wrong letter when typing 🙂

At first, it often happens that these two sounds seem the same to us, but the more familiar you become with the sounds of Czech letters you will find the opposite is true.

First, listen to a short exercise:

„H“ at the beginning of a word:

had Hana hlava Honza houba hezký hrozný hrad hned

„CH“ at the beginning of a word:

Cheb chudý chleba chuť chyba chrabrý chlup chata

„H“ in the middle of a word:

pohled výloha obloha pohyb noha dohoda pohroma

„CH“ in the middle of a word:

pochopit ochutnat hluchý plocha pochybovat

„H“ at the end of a word:

„H“ and „CH“ sound the same!

břeh vrah druh sníh roh Bůh dluh pruh

„CH“ at the end of a word:

poslech strach dech prach sluch o ženách, lidech, mužích, domech, autech, ulicích…

 

Pay close attention here and take note that „H“ becomes unvoiced and loses its emphasis, therefore it sounds like „CH“ when used at the end of a word. Now remember that it is important to differeniate the pronounciation of „H“ versus „CH“ when these letters appear at the beginning or in the middle of a word, otherwise you may find yourself getting some strange looks, or strange emojis if sending an SMS :-p

For example:

HODÍ se ti to ve čtvrtek? (Does it suit you on Thursday?)

Versus

Jana CHODÍ každé pondělí do kina. (Jana goes to the cinema every Monday.)

Mám HLAD. (I’m hungry)

Versus

Nesnáším CHLAD. (I hate cold weather).

Unfortunately there is no rule to help identify whether to use „H“ or „CH“ at the end of a word in a written form.  This means that this knowledge will come with time and memory. However, I can tell you that „CH“ is always at the end of word when using the locative plural (o ženách, lidech, mužích, domech, autech, ulicích…)

Now for some practice 😊

Listening exercise:

H/ch

Poslou__ám __udbu.

__ledám __leba.

Dobrou __uť.

Velká __yba.

Musím z__ubnout.

Vý__ra ve __ře.

__ápeš __o?

Mám stra__!

Dlou__ý po__led.

Mám __lad.

Přijdu __ned.

__ubený _ad.

__ladný led.

Pře__led gramatiky.

Dra__é __račky.

Ne__at __ádku.

První sní__.

Nový dru__ po__ybu.

Here you can download a worksheet H nebo Ch PL

And here you can download an answer key

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story