Jak to můžu používat: Genitiv/How can I use it: Genitive

(for English scroll down)

Pády v češtině jsou záludné. K tomu, abyste si je osvojili potřebujete v podstatě dva kroky:

 1. naučit se správnou formu

 2. naučit se pád prakticky používat

Často se stává, že po pár hodinách tréninku zvládnete krok jedna, ale u kroku dva nastávají komplikace, protože není zcela jasné, KDE určitý pád používat. Proto název našeho článku a je to opět citace někoho, kdo se nebál zeptat 🙂 Dneska si ukážeme na konkrétních případech, JAK a KDE používáme genitiv singuláru (2. pád – Koho? Čeho?) a hlavně, kde se s ním setkáte v každodenním životě.

Kde a jak používat Genitiv

(2. pád; Koho? Čeho?)

Opakování předložek s genitivem:

 • bez (without)
 • z (from places and things)
 • od (from people)
 • do (to)
 • vedle (next to)
 • u (close to/ at a person)
 • kromě (apart from)
 • kolem (past)
 • okolo (around)
 • během (during)
 • blízko (close to)

Výše uvedené předložky jsou pro genitiv nejtypičtější, můžete se samozřejmě setkat i s dalšími, které je možné používat i s jinými pády.

U předložek je většinou nejkomplikovanější to, že se významově neshodují s předložkami ve vašem jazyce, ale pokud se vám podaří přes to přenést, jejich používání s pády nebývá tak problematické. Co se ale často stává je, že nám nedává smysl, co vůbec ten či onen pád vyjadřuje a k čemu v jazyce slouží, ať už s předložkami či bez nich.

Kdy se genitiv používá:

1. Vlastnictví

V češtině jde vlastnictví vyjádřit dvěma způsoby:

 1. Genitiv – maminka Jany, film Miloše Formana, písnička Václava Neckáře

 2. Posesivní adjektivum – Janina maminka (s tím se setkáte v běžné konverzaci asi častěji), Formanův film, Neckářova písnička

2. Směr

Tady jsou nejtypičtější předložky do/z/od

a) Do

 • vyjadřuje směr

Jdu do školy.

On jede do práce autem.

Jedu na dovolenou do Itálie.

POZOR! Některá místa mohou mít NA – většinou velká a otevřená místa – hřiště, náměstí, nádraží, letiště…

b) Z/ze

 • je opakem „do“
 • používá se pro místa a věci

Jdu ze školy.

On jede z práce autem.

Zítra se vrátí z Itálie.

c) Od

 • významově stejné jako Z
 • používá se pro lidi

Jdu od babičky.

Přišel od doktora.

Dostala jsem dárek od kamaráda.

3. Jídlo/nakupování/restaurace

 • genitiv můžeme taky použít s množstvím nebo nádobou např. láhev (nominativ) mléka (genitiv)

2 dcl (čti deci) vína

1 kg (čti kilo) vepřového masa

kousek dortu

sklenice marmelády

šálek kávy

4. Materiál

 • často ho v tomto případě nahrazuje adjektivum.
 • můžu ale také použít „z/ze“ typické pro genitiv např. dům (nominativ) ze dřeva (genitiv)

plastová miska – miska z plastu

zlatý prsten – prsten ze zlata

bavlněné tričko – tričko z bavlny

dřevěný dům – dům ze dřeva

5. Neurčité číslovky + číslovky od 5 nahoru

 • genitiv také můžeme použít s neurčitými číslovkami a číslovkami 5 a víc

např. málo (nominativ) mléka (genitiv)

deset (nominativ) rohlíků (genitiv)

několik lidí

mnoho ptáků

5 žen

6. Datum 

 • číslovka i název měsíce jsou vždy v genitivu

24. ledna – dvacátého čtvrtého ledna (číslovka i podstatné jméno je v genitivu)

Kde najdete genitiv v každodenním životě

Nevím, jestli vás to někdy napadlo, ale s genitivem se potkáváme na spoustě míst v každodenním životě. Stačí, když se zaposloucháme do hlášení v tramvaji, autobusu či metru nebo čas od času věnujeme pozornost informačním tabulím nebo nápisům:

Názvy míst:

Milady Horákové

náměstí Karla IV. (čti čtvrtého)

Třída Kapitána Jaroše

náměstí Míru

Památky a kulturní instituce:

kostel sv. (čti svatého) Tomáše

Chrám sv. Víta

most Legií

Kostnice u sv. Jakuba

Názvy obchodů, restaurací a hospod atd.

U Třech čertů

U Tomana

U Soba

POZOR: „U“ používáme také také:

 • když jsme u někoho doma, v bytě nebo kanceláři

U babičky

U kamarádky

U doktora

 • Přibližná pozice (=blízko, okolo)

Jsem u kina.

Stojím u nádraží.

Čekám u divadla.

Sedím u fontány.

Názvy zastávek

28. října má i datum 🙂

V hospodách/obchodech

Dám si 2 dcl(deci) vína.

Chtěla bych 10 rohlíků.

Vezmu si 10 dkg (deka) šunky.

Jak můžete vidět na výše uvedených příkladech, s genitivem se v každodenním životě potkáváte poměrně často, aniž byste si to vůbec uvědomili. 🙂 Až půjdete příště po městě, zkuste si všimnout, kde všude genitiv najdete.

How can I use it: Genitive 

Learning the different cases of Czech can be tricky. In order to effectively master them, you need to keep two essential rules in mind:

1. Learn when to use the right form

2. Learn how to use the case in a practical manner

Typically, the first step will happen after a few hours of practice & studying, however, the challenge usually comes with the second step since it is not always clear as to WHERE to use a certain case. Hence the title of our article, which came from a previous student who was not afraid to ask 🙂

Today you will learn about:

Specific cases How & where to use the genitive and how we use the genitive in daily life.

Specific cases How & where to use the genitive

(2nd case, Koho? Čeho?)

Review of prepositions used with genitive:

 • bez (without)
 • z (from places and things)
 • od (from people)
 • do (to)
 • vedle (next to)
 • u (close to/ at a person)
 • kromě (apart from)
 • kolem (past)
 • okolo (around)
 • během (during)
 • blízko (close to)

The above prepositions can only be found associated with the genitive case; however, you will find that there are other prepositions that can be used with multiple cases, genitive cases included.

The most complicated thing about using prepositions in Czech is that they don’t coincide in use as with prepositions in your language. Once you get used to this, it will become easier to gain familiarity of how to place them with cases and it will become less problematic. Additionally, apart from how the case relates to prepostions, it is also common for the case itself to not make sense in what it should be expressing and/or how it is used in the language.

When is genitive used?

1.Ownership

 • The genitive case is used to show ownership. In Czech, ownership can be expressed in two ways:
 1. Genitive:

 • maminka Jany (Jana’s mom)
 • film Miloše Formana (Miloš Forman’s movie)
 • písnička Václava Neckáře (Václav Neckář’s song)

       2. Possessive adjective:

 • Janina maminka (Jana’s mom)
 • Formanův film (Forman’s movie)
 • Neckářova písnička (Neckář’s song)

*Note, while you can use a possessive adjective to show ownership in Czech and it is more common than using the genitive case, this form is more advanced. We will discuss the possessive adjective form in greater detail in a later lesson. 😊

2. Direction

The most common prepositions used with the genitive case are do/od/z

a) Do (To)

 • Used when discussing traveling „to“ places and things

Jdu do školy. (I’m going to school)

On jede do práce autem. (He’s driving to work)

Jedu na dovolenou do Itálie. (I’m going on vacation to Italy)

** REMEMBER! In some instances you will see „NA“ instead of „do“. This is common when is is a large or open space. For example: hřiště, náměstí, nádraží, letiště (playgrounds, squares, railway stations, airports, etc.)

b) Z/ze (From)

 • This is used to describe the opposite of „do“, and discuss travel „from“ places and things.

Jdu ze školy. (I’m going from school)

On jede z práce autem. (He’s driving from work)

Zítra se vrátí z Itálie. (He will return from Italy tomorrow)

c) Od (From)

 • This form of „from“ is used when discussing people.

Jdu od babičky. (I’m going from my grandmother‘s)

Přišel od doktora. (He came from the doctor‘s.)

Dostala jsem dárek od kamaráda. (I got a present from a friend.)

3. Food/shopping/restaurants

 • When describing an amount or a container the genitive is used. For example to say „a bottle of milk“ you would write: láhev mléka

láhev (nominative) mléka (genitive)

2 dcl (čti deci) vína – 2 dcl of wine

1 kg (čti kilo) vepřového masa – 1 kg of pork

kousek dortu – a piece of cake

sklenice marmelády – a jar of marmelada

šálek kávy – a cup of coffee

4. Material

 • When it comes to describing material/ what something is, you can use the formal way that literally describes what the object is. For example:

miska z plastu (a bowl made of plastic)

OR you can say the more common form:

plastová miska (a plastic bowl)

bavlněné tričko (a cotton T-shirt)

 • If choosing to use the literal description you must utilize the prepostion ‚Z/Ze‘. For example:

prsten ze zlata (a ring made of gold)

tričko z bavlny (a T-shirt made of cotton)

dům ze dřeva (a house made of wood)

5. Indefinite numbers + numbers greater than 5

 • We also use the gentitive when using indefinite numbers and describing things in quanities greater than 5 

několik(nominative) lidí (genitive) (several people)

mnoho ptáků (many birds)

pět žen (five women)

6. Date

 • both a number and a noun are in genitive

24. ledna – dvacátého čtvrtého ledna (January 24th) (both number and month are in the genitive)

How we use the genitive in daily life

If you take a minute to think about it, we use the genitive case quite often during our day-to-day communication. For example, think about the announcements that you hear on the tram, bus or train intercom, or information that is displayed on billboards and signs throughout the city.

Places:

Milady Horákové

náměstí Karla IV. (čtvrtého)

Třída Kapitána Jaroše

náměstí Míru

Monuments and cultural institutions:

kostel sv. (svatého) Tomáše

Chrám sv. Víta

most Legií

Kostnice u sv. Jakuba

Names of shops, restaurants and pubs, etc.

U Třech čertů

U Ševce

U Tomana

U Soba

** Note: „U“ can also be used to:

Describe being at a particular place that another person „owns“

 • U babičky (At my granny’s)

 • U kamarádky (At my friend’s)

 • U doktora (At the doctor’s)

Approximate position (= close, around)

 • Jsem u kina (I’m close to cinema)

 • Stojím u nádraží. (I’m standing close to station)

 • Čekám u divadla. (I’m waiting around the theatre)

 • Sedím u fontány. (I’m sitting close to the fontaine)

In the pub/shops

Dám si 2 dcl(deci) vína (I’d like to have 2 dcl of wine

Chtěla bych 10 rohlíků (I’d like to have 10 rolls)

Vezmu si 10 dkg (deka) šunky (I’ll take 10 dkg of ham)

Zastávky

28. října contains also a date 🙂

As you can see from the above examples, you come across the genitive form on a daily basis and probably didn’t even realize it 😊 Next time you are out and about in the city, try to take note of different things you come across that use the genitive form.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story