Kadeřnictví / Hairdresser’s

Slovní zásobu na téma kadeřnictví najdete TADY / Vocab on hairdresser’s HERE

Kadeřník: Dobrý den, co to bude?

Zákazník: Dobrý den, potřebuju ____________________ Máte teď volno?

Kadeřník: Ano, mám. Můžete se _____________. Jak chcete ostříhat?

Zákazník: Vepředu __________, asi na 5 cm, a vzadu __________, asi na 2 cm.

Kadeřník: Dobře rozumím. Chcete i ___________ vlasy?

Zákazník: Ne, jenom ostříhat.

Kadeřník: Stačí to takto nebo to chcete ještě víc __________?

Zákazník: To je dobré, jenom ještě trochu zkrátit kolem __________, tak o 1 cm.

Kadeřník: Může být takto?

Zákazník: Ano, tak to ___________.

Kadeřník: Chcete i __________?

Zákazník: Ne, bude to všechno. Kolik platím?

Kadeřník:__________ Kč. Hotově nebo kartou?

Zákazník: Kartou.

Kadeřník: Děkuju a na shledanou.

Zákazník: Na shledanou.

kadeřnictví
Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story