Objednáváme nový nábytek / Ordering new furniture

Slovní zásoba na téma nábytek tady / Furniture vocab here 

Objednáváme nový nábytek / Orderign new furniture

Truhlář: Dobrý den, co pro vás?

Zákaznice: Dobrý den, potřebovala bych novou _______________________

Truhlář: To není problém. Jak __________________ linku potřebujete?

Zákaznice: ________ metry. 2 velké skříňky nahoře a dvě dole.

Truhlář: Jakou __________linky chcete? Tady máme vzorník.

Zákaznice: Líbí se mi ______________

Truhlář: Dobře, to by šlo. Budete chtít objednat taky_______________?

Zákaznice: Ano, potřebuju sporák, troubu a ______________.

Truhlář: Ano, samozřejmě. Můžete si vybrat z katalogu.

Zákaznice: Kdy to bude _____________ a jaká bude cena?

Truhlář: Kuchyň můžeme vyrobit za 6-8 týdnů. Cena bude ______________ + spotřebiče.

Zákaznice: To je v pořádku. Potřebuju kuchyň do konce __________.

Truhlář: Domluveno. Budu potřebovat váš kontakt a taky zálohu _____________.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story