Poslech A1: Počasí / A1 listening: Weather

Slovní zásoba na téma počasí TADY / Vocab on weather HERE:

Slovní zásoba na téma roční období TADY / Vocab on seasons HERE:

Počasí a roční období (Weather and seasons)

Na jaře často ____________, někdy i sněží. _______________ se pohybují od 5 do __________ stupňů. Počasí se často mění. Ráno může být ____________ a pršet, odpoledne může být teplo a slunečno a večer může přijít silný _________.

V létě je často ___________. Teploty jsou vysoké, 25 až _____________C. Když je teplo moc dlouho, často přijde _______________ nebo dokonce kroupy. V září někdy přijde babí _____________, kdy jsou příjemné teploty kolem __________C, ale už není velké horko

Na podzim může být hezké ____________ počasí plné barevného listí. Nebo může být naopak chladno, kdy celý den ______________ vítr, prší a je zataženo. Dny jsou krátké a rána ____________.

V zimě je většinou chladno. Obvyklé teploty jsou od plus ____________ do minus 5 stupňů. V noci často _______________, na ulicích je led a někdy i _____________. Někdy nevidíme slunce i několik dní. Je _____________nebo zataženo.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story