Pracovní pohovor / Job interview

Slovní zásoba na téma pohovor tady / Job interview vocab here

HR/Personalista: Dobrý den. Vítám vás ve firmě Delta. Jmenuju se Martin Hladík.

Monika: Dobrý den, _________________. Já jsem Monika Novotná.

HR: Taky mě těší. Posaďte se, prosím.

Monika: Děkuju.

HR: Můžete mi říct něco _________________? Kde jste naposledy pracovala, jaká byla vaše pozice?

Monika: Pracovala jsem ve firmě Omega jako _________________ kvality.

HR: Jakou máte praxi?

Monika: Pracovala jsem ve firmě Omega _____________ a předtím ve firmě Alfa také jako manažerka kvality.

HR: Jaké je vaše vzdělání?

Monika: Jsem inženýrka _________________.

HR: Kdy můžete začít pracovat?

Monika: Od ____________________

HR: Máte nějaké otázky?

Monika: Jaká je pracovní _____________?

HR: Od pondělí do pátku, od 9 do 17.

Monika: A jaký je plat?

HR: _________________________

Monika: Dobře, děkuji.

HR: Taky děkuju a dáme vám __________________ příští týden.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story