V knihovně / In the library

Slovní zásoba na téma knihovna TADY / Vocab on the library HERE

Čtenář: Dobrý den, chtěl bych si půjčit knihu RUR od Karla Čapka.

Knihovnice: Dobrý den, ano, tu knihu máme. Máte _________________?

Čtenář: Ne, jsem tady _____________.

Knihovnice: Musíte se zaregistrovat a pak si můžete ____________ knihu.

Čtenář: Dobře. Jak se to dělá?

Knihovnice: Musíte vyplnit __________ tady a zaplatit poplatek 200 Kč na rok.

Čtenář: Tady je formulář a můžu zaplatit _________ Kč kartou?

Knihovnice: Ano, tady prosím. Tady je váš čtenářský _________, najednou si můžete půjčit až 20 knih. Můžete taky používat náš elektronický systém, kam se přihlásíte přes váš email a datum ________ nebo jiné heslo.

Čtenář: Děkuju. Kde najdu knihu RUR od Karla Čapka?

Knihovnice: Divadelní hry jsou v ___________ patře podle příjmení autora. Karel Čapek bude pod písmenem Č.

Čtenář: Děkuju moc. Podívám se tam. Na jak _________ si můžu knihu půjčit?

Knihovnice: Na 30 dní a můžete si ji prodloužit na ________ dní přes náš systém.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story