V lékárně / At the pharmacy

Slovní zásoba na téma u doktora tady / At the doctor’s vocab here

Lékárnice: Dobrý den, co to bude?

Zákazník: Dobrý den, mám tady ______________.

Lékárnice: Máte antibiotika, dvakrát denně po ________ hodinách jednu tabletu. Taky nosní kapky _________ denně a pastilky proti kašli dle potřeby.

Zákazník: Můžu pít _____________?

Lékárnice: Ano, to není problém. Doporučuju koupit si také ___________, minimálně na 10 dní.

Zákazník: Tak si je vezmu taky.

Lékárnice: Ještě něco pro vás? _________ nebo mořskou vodu?

Zákazník: Děkuji, to je všechno.

Lékárnice: Máte naši ____________ kartu?

Zákazník: Ano, tady je.

Lékárnice: Bude to _________ Kč. Hotově nebo kartou?

Zákazník: Kartou.

Lékárnice: Tady je váš ____________. Děkujeme. Hezký den.

Zákazník: Vám taky.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story