Vracení oblečení / Returning clothes

Slovní zásoba na téma oblečení tady / Clothes vocab here

Slovní zásoba na téma nakupujeme oblečení tady / Clothes shopping vocab here

Prodavačka: Dobrý den, přejete si?
Zákaznice: Dobrý den, chtěla bych vrátit ……..
Prodavačka: Dobře, je to špatná …………..? A máte účet?
Zákaznice: Ano, koupila jsem tenisky pro syna a potřebuje větší velikost. Tady je ……….
Prodavačka: Chcete tenisky vyměnit za větší velikost nebo vrátit peníze?
Zákaznice: Chtěla bych …………. velikost.
Prodavačka: Dobře, toto je 26 a potřebujete …………. Ale 28 bohužel nemáme.
Zákaznice: Aha, tak potom bych chtěla vrátit peníze.
Prodavačka: Dobře, tady je zpátky …………..- A tady je nový účet.
Zákaznice: Děkuju. Na shledanou.
Prodavačka: Na shledanou.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story