Vyřizujeme řidičský průkaz / Arranging a driving licence

Slovní zásoba na téma úřad tady / Public office vocabulary here:

Klient: Dobrý den, potřeboval bych nový řidičský ________________

Úředník: Dobrý den, musíte ______________ tento formulář.

Klient: Dobře. Tady máte formulář.

Úředník: Tady jeden ______________. Máte fotografie?

Klient: Jaké fotografie?

Úředník: Potřebujete dvě průkazové fotografie.

Klient: Ano, mám, tady jsou. Kolik stojí průkaz?

Úředník: __________Kč.

Klient: Kde zaplatím?

Úředník: Pokladna je v __________ patře. A potom se vrátíte sem s potvrzením.

Klient: Tady je potvrzení. Kdy to bude _____________?

Úředník: Za __________ dní. Na internetu můžete sledovat číslo žádosti.

Klient: Dobře. Děkuju vám a na shledanou.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story