Změny v administrativě zkoušky A2 / Administration changes of the A2

Od 31.8. 2023 je pozastaveno vydávání poukazů na první termín zkoušky na trvalý pobyt.

Již vydané poukazy jsou platné do konce roku 2023.

Současná cena zůstává stejná jako u dalších pokusů – 2500,- Od 1.1.2024 se zvýší na 3200,-

Vláda svoje rozhodnutí odůvodňuje větším zájmem o zkoušku než v předchozích letech a s tím spojenými vzrůstajícími náklady na administrativu. Zároveň přislíbila rozšíření míst konání zkoušky a navýšení poštu míst.

From August 31st the issuing of vouchers for the first attempt of the permanent residence exam is cancelled.

Vouchers already issued are valid until the end of 2023.

The current price remains the same as for other attempts – 2500,-. From January 1st 2024 it will increase to 3200,-

The government justifies its decision with greater interest in the exam than in previous years and the associated rising administrative costs. At the same time, they promised to expand the places where the exam is held and to increase the number of slots.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story