Hlášení úrazu v pojišťovně / Reporting an injury in the insurance company

Slovní zásoba na téma úřad TADY a doktor TADY / Vocab on public office HERE and doctor HERE.

Klientka: Dobrý den, chtěla bych nahlásit pracovní _______________.

Úřednice: Dobrý den, ano. Potřebuju vaši kartu pojištěnce, _______________ a potvrzení od lékaře.

Klientka: Tady je karta pojištěnce, žádost a potvrzení od _______________.

Úřednice: Děkuji. Jaký máte úraz?

Klientka: Mám ____________ nohu.

Úřednice: Kdy se to stalo?

Klientka: _____________

Úřednice: Stalo se to v práci?

Klientka: Ano, v _____________, kde pracuju.

Úřednice: Jak dlouho nemůžete pracovat?

Klientka: Doktor říkal, že asi __________ týdnů.

Úřednice: Dobře, ještě potřebuju datum a podpis na žádost. A tady číslo ___________.

Klientka: Tady je číslo účtu a název banky. A tady datum a _____________.

Úřednice: To je všechno. Peníze vám přijdou do _________ dnů.

Klientka: Děkuji a na shledanou.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story