Listopadové hláskování / November spelling

Nevíte, jak správně hláskovat česká slova? Plete se vám měkké i a tvrdé y? Potřebujete to na A2 zkoušku nebo pro život? Tohle je přesně pro vás 🙂

Don’t know how to spell Czech words correctly? Do you confuse „i“ and „y“? Do you need it for the A2 exam or for life? This is exactly for you 🙂

Pro více informací a českou abecedu, čtěte ZDE

For more info and CZ alphabet, read HERE

Dnešní cvičení/ Today’s exercise:

Napište slova / Write down the words:

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story