Říjnový poslech A1: Reklamace a kupujeme jízdenku/ October listening: A complaint and buying a ticket

Reklamace / A complaint

Opakování slovní zásoby / vocab review:

https://quizlet.com/639755373/reklamace-warranty-claim-flash-cards/

Doplňte chybějící slova / Fill in the missing words:

Prodavač: Dobrý den, co si _______________?

Zákazník: Dobrý den, _____________ týden jsem u vás koupil mixér, ale ten mixér nefunguje.

Prodavač: Máte _________?

Zákazník: Ano, tady je.

Prodavač: Děkuji. Chcete mixér vyměnit za nový nebo ____________ peníze?

Zákazník: Chtěl bych ho ______________ za nový.

Prodavač: Dobře, to není problém. Máme _____________ mixér jenom v červené barvě. Chcete ho?

Zákazník: Ano, barva není ____________.

Prodavač: Tak tady je váš ____________ mixér a taky účet.

Zákazník: Děkuju, na shledanou.

Prodavač: Na shledanou.

Kupujeme jízdenku / Buying a ticket

Pokladní: Dobrý den, co to bude?

Pán: Dobrý den, jednou do ____________, prosím.

Pokladní: Jednosměrnou nebo _____________?

Pán: __________ na senior pas.

Pokladní: Váš __________ prosím?

Pán: Tady je.

Pokladní: Dobře, bude to ___________ Kč.

Pán: Díky. Z jakého nástupiště to jede?

Pokladní: Ze _____________.

Pán: Děkuju. Na shledanou.

Užitečná slovní zásoba / Useful vocab:

Jednosměrná – oneway

Zpáteční – return ticket

nástupiště – a platform

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story