V říši idiomů / In the Land of Idioms

Po delší době tady máme něco pro pokročilejší studenty, ale přidat se určitě mohou i začátečníci a mírně pokročilí. Vy, co sledujete Just Czech na Instagramu, jste si asi všimli, že se tu pravidelně každou středu objevuje idiom z diktátu. Jelikož k idiomům chodí hodně dotazů nebo žádostí o zařazení dalších idiomů, rozhodla jsem se vám je všechny sepsat do jednoho přehledného článku. Pokročilejším studentům doporučuju si před studiem idiomů napsat i diktát: Diktát plný idiomů: Den blbec

After a long time, here is something for more advanced students, but beginners and intermediate students can definitely join. Those of you who follow Just Czech on Instagram have probably noticed that an idiom from dictation regularly appears here every Wednesday. Since there are a lot of questions about idioms or requests to include more idioms, I decided to write them all down for you in one article. For more advanced students, I recommend writing a dictation before studying idioms: Dictation full of idioms: Not my day

DEN BLBEC

= den, kdy nic nefunguje

= a bad hair day / not one’s day

Dneska mám den blbec. Zaspala jsem, přišla jsem pozdě do práce a zapomněla jsem si doma telefon.

It’s not my day today. I overslept, I was late for work and I forgot my phone at home.

PROCHÁZKA RŮŽOVOU ZAHRADOU

= lehká situace

= a walk through a rose garden

Naučit se správně používat všech 7 pádů v češtině rozhodně není procházka růžovou zahradou.

Learning to use all 7 cases correctly in Czech is definitely not a walk through a rose garden.

  • fráze se často používá v negativní větě (není to, nebude to procházka růžovou zahradou)
  • the phrase is often used in a negative sentence (it isn’t, it won’t be a walk through a rose garden)

JDE TO JAKO PO MÁSLE

= jde to dobře

= it goes smoothly

Malování bytu jde jako po másle. Už nám zbývá jenom jeden pokoj.

Painting the apartment goes smoothly. We only have one room left.

MÍT NÁLADU POD PSA

= mít špatnou náladu

= to feel down

Vždycky, když končí léto, mám náladu pod psa.

I feel down each time summer is over.

  • další verze této fráze je cítím se pod psa
  • another version of the phrase is cítím se pod psa

VYKROČIT LEVOU NOHOU

= začít špatně

= to start off on the wrong foot

Dneska jsem vykročila levou nohou. Zaspala jsem, přišla jsem pozdě do práce a zapomněla jsem si doma telefon.

Today I started off on the wrong foot. I overslept, I was late for work and I forgot my phone at home.

  • další verze této fráze je vykročit špatnou nohou
  • another version of the phrase is vykročit špatnou nohou

CÍTÍM SE, JAKO BY MĚ PŘEJEL PARNÍ VÁLEC

= jsem hrozně unavená

= I feel like i was hit by a truck

Po včerejším tréninku se cítím, jako by mě přejel parní válec. Nemůžu se ani hnout.

After yesterday’s workout, I feel like I was hit by a truck. I can’t even move.

  • parní válec = a steamroller

JSEM ZRALÁ NA (PANÁKA)

= cítím, že potřebuju (panáka)

= I’m ready for a shot

Po pěti schůzkách, padesáti emailech a nekonečné cestě domů v dešti jsem zralá na panáka.

After five meetings, fifty emails and an endless drive home in the rain, I’m ready for a shot.

KRYSÍ ZÁVOD

= nekonečná vyčerpávající aktivita

= a rat race

Práce v advokátní kanceláři je krysí závod. Pracuješ od rána do večera a nikdy to není dost.

Working in a law firm is a rat race. You work from morning to night and it’s never enough.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story