Veronika Rogožanová

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě.

Jsem přesvědčená, že čeština je krásný a bohatý jazyk a cestu k jejímu osvojení si může najít každý, pokud se vydá hledat právě tu svoji, protože češtinu, podle mě, můžete studovat kdekolivkdykoliv.

I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.

Czech is a beautiful and rich language that everyone can find a way to learn if they set their mind to it, because in my opinion, you can study Czech anywhere, anytime

ČÍST VÍCE/READ MORE

 

 

Chcete zlepšit mluvení? Připravit se na ústní část zkoušky A2 na trvalý pobyt? 

Wanna improve speaking? Get ready for the oral part of the A2 permanent residence exam? 

Chystáte se na zkoušku A2 nebo se začínáte učit česky? 

Are you going to take the A2 exam or are you starting to learn Czech?

Pomůže Vám můj e-book zdarma! 

My free e-book will help you!

Základní česká slovesa (nejen) pro zkoušku A2 (trvalý pobyt)

Basic Czech verbs (not only) for A2 exam (permanent residence)

18.3. 2023

V lékárně / At the pharmacy

Slovní zásoba na téma u doktora tady / At the doctor’s vocab here Lékárnice: Dobrý den, co to bude? Zákazník: Dobrý den, mám tady ______________. Lékárnice: Máte antibiotika, dvakrát denně po ________ hodinách jednu tabletu. Taky nosní kapky _________ denně a pastilky proti kašli dle potřeby. Zákazník: Můžu pít _____________? Lékárnice: Ano, to není problém. Doporučuju koupit si také...

24.1. 2023

Lednové hláskování / January spelling

Nevíte, jak správně hláskovat česká slova? Plete se vám měkké i a tvrdé y? Potřebujete to na A2 zkoušku nebo pro život? Tohle je přesně pro vás 🙂 Don’t know how to spell Czech words correctly? Do you confuse „i“ and „y“? Do you need it for the A2 exam or for life? This is exactly for you 🙂 Pro více informací...

24.1. 2023

Poslech A2: Kde jsou ti lidé? / A2 listening: Where are these people?

Tentokrát nás čeká Úlohy 4 (výběr z více možností) na téma různých míst ve městě. This time we have a Task 4 (multiple matching) on the topic of various places in the city. Spojte nahrávky a místa / Match the recordings and places: A) Květinářství B) Sportovní centrum C) Papírnictví (obchod) D) Čistírna E) Restaurace F) Banka G) Hotel

24.1. 2023

Ztracená peněženka / The Lost Wallet

Stejný rozhovor je možné použít také v situaci „ztracené doklady“. The same interview can also be used in the „lost documents“ situation. Doplňte chybějící slova / Fill in the missing words: Policista (úředník): Dobrý den, co potřebujete? Paní: Dobrý den, potřebuju pomoct, _________________ jsem peněženku. Policista: Dobře, posaďte se, __________________ formulář. Paní: Děkuju. Policista: Jak ________________...

13.11. 2022

Listopadové hláskování / November spelling

Nevíte, jak správně hláskovat česká slova? Plete se vám měkké i a tvrdé y? Potřebujete to na A2 zkoušku nebo pro život? Tohle je přesně pro vás 🙂 Don’t know how to spell Czech words correctly? Do you confuse „i“ and „y“? Do you need it for the A2 exam or for life? This is exactly for you 🙂 Pro...

13.11. 2022

Listopadový poslech A1: Rozbité brýle / November A1 listening: Broken glasses

Opakování slovní zásoby spojené s opravami / Vocab review connected with various repairs: https://quizlet.com/640962872/opravna-repair-shop-flash-cards/ Prodavač: Dobrý den, co pro vás? Zákaznice: Dobrý den, chtěla bych opravit __________. Jedno sklo je rozbité. Prodavač: _____________se na to. Zákaznice: Tady jsou brýle. Prodavač: Brýle vám můžeme opravit, ale musíme objednat __________, nemáme ho tady v obchodě. Zákaznice: Aha, a kdy to bude...

13.11. 2022

Listopadový poslech A2: Nákupní horečka / November A2 listening: Shopping fever

Dneska se podíváme na úlohu dva zkoušky na trvalý pobyt. Uslyšíte 5 nahrávek o nakupování a vaším úkolem bude vybrat u každé z nich správnou odpověď. Today we will have a look at the task of two permanent residence exams. You will hear 5 recordings about shopping and your task will be to choose the correct answer for each of them. 1....

23.10. 2022

Říjnový poslech A2: Plány na víkend / October A2 listening: Weekend plans

Dneska se podíváme na úlohu 3 zkoušky na trvaly pobyt. 5 lidí vám bude vyprávět o svých plánech na víkend, vaším úkolem je k nim přiřadit správné aktivity. Pozor! Máte 5 lidí, ale 7 aktivit, dvě aktivity jsou navíc. Today we will look at task 3 of the permanent residence exam. 5 people will tell you about their plans for...

23.10. 2022

Říjnový poslech A1: Reklamace a kupujeme jízdenku/ October listening: A complaint and buying a ticket

Reklamace / A complaint Opakování slovní zásoby / vocab review: https://quizlet.com/639755373/reklamace-warranty-claim-flash-cards/ Doplňte chybějící slova / Fill in the missing words: Prodavač: Dobrý den, co si _______________? Zákazník: Dobrý den, _____________ týden jsem u vás koupil mixér, ale ten mixér nefunguje. Prodavač: Máte _________? Zákazník: Ano, tady je. Prodavač: Děkuji. Chcete mixér vyměnit za nový nebo ____________ peníze? Zákazník:...

23.10. 2022

Říjnové hláskování / October spelling

Nevíte, jak správně hláskovat česká slova? Plete se vám měkké i a tvrdé y? Potřebujete to na A2 zkoušku nebo pro život? Tohle je přesně pro vás 🙂 Don’t know how to spell Czech words correctly? Do you confuse „i“ and „y“? Do you need it for the A2 exam or for life? This is exactly for you 🙂 Pro...